God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Bijbeltekst van de dag (EZBB)

Ezechiël 36:27

Ezechiël 36:27
::

Ezechiël 36:26 brengt Gods belofte dat de dag zou komen dat Hij de mensen een nieuw hart zou geven en Zijn Geest in hen zou leggen. In de dagen van het oude verbond was de Heilige Geest bij de mensen en kwam op hen voor specifieke doeleinden, maar Hij leefde niet in hen. God woonde tijdens die bedeling in een tabernakel die met mensenhanden was gemaakt. Maar in de dagen van het nieuwe verbond, ondertekend en verzegeld met het bloed van Jezus Christus (zie Hebreeën 13:20), woont Hij niet langer in een tabernakel die met mensenhanden is gemaakt, maar in de harten van mensen die hun leven hebben toegewijd aan Hem.