God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Bijbeltekst van de dag (EZBB)

Psalm 139:7

Psalm 139:7
  • God wil dat we Hem kennen en Zijn woord vertrouwen en Zijn woord met al Zijn waarde hebben. WAARHEID IS NIET BESCHIKBAAR VANUIT ENIGE ANDERE BRON.
  • Wees getroost door de waarheid dat God aanwezig is, waar en wanneer Psalm 139:7 aanwezig is.
  • Zorg ervoor dat als je erbij blijft, de Heer zeker Zijn doelen voor je zal vervullen.
  • De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen Psalm 138:8.