God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Bijbeltekst van de dag (EZBB)

Jesaja 26:19-21

Jesaja 26:19-21

ENKELE INCENTIVE WOORDEN

Gods volk heeft veel om naar uit te kijken. Degenen die zijn gestorven, worden niet in het graf gelegd en vergeten. God zal hun lichamen herinneren en hun lichaam herstellen. Bovendien zal goddeloosheid het land niet verteren. Jezus zal naar de aarde komen om de onrechtvaardigen voor hun zonden te straffen. Degenen die het bloed hebben vergoten van de onschuldige die tot God roepen, zullen worden ontmaskerd. Jesaja wijst op verschillende dingen die zullen gebeuren.

  1. De doden zullen leven (de dood op aarde is niet het einde).
  2. De lichamen van de doden zullen opstaan ​​(het zal de opstanding van het lichaam zijn).
  3. Degenen die in het stof leven, zullen wakker worden en zich verheugen (christenen onder controle van de Heilige Geest zullen worden opgenomen in de Hemel).
  4. Gods volk op aarde in de Grote Verdrukking wordt gewaarschuwd om onderdak te zoeken (ga en verstop je).
  5. Gods toorn zal over de aarde worden uitgestort (De Grote Verdrukking).
  6. Gods toorn zal een straf zijn voor zonde (dit zal de hoge prijs zijn voor een inadequaat leven).
  7. De zonden van degenen die onschuldig bloed hebben vergoten, zullen worden blootgesteld (onthulde zonden).

De bevrijding van christenen uit de grootste periode van toorn ter wereld is dus een geschenk van God aan Zijn gemeente (De Opname). Het is niet iets dat ze verdient, maar iets dat Hij haar geeft, omdat Hij van haar houdt.