God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Bijbeltekst van de dag (EZBB)

Efeziers 6:14

Efeziers 6:14

DE WAARHEID – Hier moet het subjectief worden begrepen, maar het is meer dan de menselijke deugd van oprechtheid en eerlijkheid in de gebruikelijke zin. Deze waarheid is de kennis en het geloof in het geopenbaarde Woord van God, de Bijbel. De apostel denkt in existentiële termen als hij over de waarheid spreekt. Wanneer de christelijke soldaat vasthoudt aan de waarheid van de Bijbel, in de betekenis van Paulus, eigent hij zich het Woord toe door geloof. Dit geeft veiligheid, stabiliteit en vastberadenheid in uw leven en handelen. Hij beschikt dus niet alleen over wijsheid en begrip, maar leeft ook in waarheid. Dit is waar jouw kracht ligt ten tijde van beproeving. Rede, traditie, geloofsbelijdenissen en filosofieën kunnen onder de druk van de strijd bezwijken, maar het geschapen en geleefde Woord van God blijft intact. Omgord zijn met de waarheid betekent kalm en sterk zijn in de realiteit en eenvoud, door genade, van jouw relaties met de Koning Jezus.

HET PANTSER DER RECHTVAARDIGHEID - Gerechtigheid is het leven van zuiverheid en gerechtigheid dat de nieuwe relatie met God schept. WANNEER DE GELOVIGE ZICH MET RECHTVAARDIGHEID BEKLEEDT, IS HIJ ONOVERWINBAAR. Woorden zijn geen verdediging tegen beschuldigingen, maar een rechtvaardig leven is dat wel. Lafheid en aarzeling zijn bijproducten van een onrechtvaardig hart, terwijl bravoure en moed voortkomen uit rechtvaardige gedachten en daden.