God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Bijbeltekst van de dag (EZBB)

Mattheüs 6:1

Mattheüs 6:1

John Wesley, die een zorgvuldige student van de Griekse tekst was en zich verrassend bewust van het belang van tekstkritiek, vertaalde het eerste deel van dit vers als volgt: "Pas op dat je jouw gerechtigheid niet beoefent voor de mensen, om door hen gezien te worden." Meest recente vertalingen geven: "Pas op dat je jouw werken niet in het openbaar doet om door de mensen opgemerkt te worden."

Jezus zei niet dat we niet iemand anders onze goede werken moesten laten zien. Hij had zijn discipelen al gewaarschuwd: "Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken" (Matt. 5:16). Het is met dat motief waar wij hier mee te maken hebben. De betekenisvolle zin is: DOOR HEN GEZIEN WORDEN. We moeten Gods eer zoeken, niet die van onszelf.