God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Wat is Bijbelstudie? Wat betekent Bijbelstudie in een groep?

Zo wat is Bijbelstudie, hoe bestuderen wij de Bijbel?

In deze prediking wil ik spreken over Bijbelstudie in een groep, maar het geldt ook voor een persoonlijke Bijbelstudie. Het volgende zal ik behandelen:
Bijbelstudie kan op verschillende manieren, wat zijn deze manieren
Hoe neem je deel aan een Bijbelstudiegroep?
Welke Bijbelgroepen zijn er?

Zo wat is Bijbelstudie, hoe bestuderen wij de Bijbel?

Allereerst een stuk Bijbel tekst bestuderen. Waar gaat het om: wat staat er nu precies?
Daarbij gebruiken wij de hulp van Bijbelse woordenboeken en commentaren, zowel in boekvorm als op Internet.
De beste methode is om eerst zelf te kijken wat er staat en wat je eruit haalt onder leiding van de Heilige Geest, en pas dan een commentaar te raadplegen.
Aandacht hebben voor enkele tekst, wat die te zeggen heeft. Maar kan ook een (gedeelte van) hoofdstuk of een geheel Bijbelboek.
Onderzoek in context middels een Bijbel concordantie waarbij je tekst met tekst vergelijk in zijn verband. Bijbelstudie kost veel tijd en energie, vooral als je een meer geavanceerde/professionelere methode gaat toepassen.
Met een groep er samen over spreken, zo mogelijk onder leiding van een persoon, die kennis heeft van de grondtalen.
Waar gaat de tekst over? Aan wie is dit gedeelte geschreven? Wat is het doel van de schrijver? Waar dacht de schrijver aan toen hij de tekst opschreef? Wat was de situatie? Is de tekst die (duizenden) jaren geleden is geschreven ook nog toepasselijk in onze huidige samenleving, of zijn toestanden veranderend (zoals er is geen tempel meer, maar alles is reeds in gereedheid om de tempel opnieuw te bouwen). Geen seksuele relatie geldt ook NU nog voor het huwelijk! (zie ook Ezekiel 44:22).
Hoe kan ik de tekst in mijn dagelijkse leven toepassen?
Begrijp je de tekst? Het is de Heilige Geest Die ons inzicht geeft in de Bijbel en ons ook haar actualiteit doet verstaan, maar daarvoor gebruikt Hij onze ogen (zodat we lezen wat er staat) en ons verstand (zodat we begrijpen én kunnen toepassen wat we hebben gelezen). Wat is onze rol in dat proces? Op welke manier kunnen we ons verstand inzetten om die vertaalslag te maken van de Bijbelse tijd naar onze eigen tijd? Bidden wij de Heilige Geest om uitleg. Soms komt het antwoord via een prediking, Bijbel commentaar of onderzoek op Internet.
De groep geeft te kennen aan de leider, welke Bijbelse teksten, hoofdstukken en/of onderwerpen men wenst te behandelen.
Er zijn verschillende methodes om de Bijbel te bestuderen:

 1. Wat staat er in de tekst?
  Wat: wat gebeurt er precies? Waar gaat het over? Welke thema’s/vragen gaan we behandelen?
  Wie: over welke personen gaat het, wie krijgt de meeste aandacht?
  Waar: waar gebeurt het, is dat belangrijk?
  Wanneer: wanneer gebeurt iets, in welke omstandigheden?
  Waartoe: wat zijn de gevolgen, waar loopt het op uit?
 2. Interpretatie
  Wat betekent het? Wat wordt ermee bedoeld? Hoe moeten we het opvatten? Waarom staat het op die manier?
  Waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren.
  Lees het gedeelte in de context met andere teksten.
  Verplaats je in de geadresseerde.
  Wat wilde de auteur zeggen? Wat hebben de oorspronkelijke lezers er vermoedelijk van begrepen?
 3. Studie vragen
  Wat zegt dit gedeelte over Jezus?
  Welke waarschuwing komt erin naar voren, gelden die ook voor mij?
  Welke belofte wordt hier weergegeven, ook voor mij?
  Welk gedeelte spreekt mij het meest aan?
  Welk onderdeel kan ik gebruiken voor mijn persoonlijk gebed?
 4. Rondvraag
  Elke deelnemer in de Bijbelstudiegroep, geeft zijn of haar uitleg wat de Bijbeltekst of gedeelte voor hem of haar betekent.
  Geeft zijn of haar uitleg wat de Bijbeltekst of gedeelte in zijn of haar leven betekent.
  Welke invloedt het heeft op het dagelijkse leven.
 5. Gelijkenissen van Jezus
  Lees een gelijkenis van Jezus
  Hoe legt Jezus deze gelijkenis uit?
  Wat is de praktisch toepassing voor mij?
 6. Per Bijbel boek
  Kies een Bijbelboek die behandeld gaat worden. Begin bij de kleine brieven van de Judas, Titus, Petrus, Johannes, en daarna de meerdere brieven van Paulus, Esther, Jonas.
  Laat de deelnemers thuis een vers-voor-vers-analyse maken en een kernvers met een korte samenvatting.
  Daarna wordt dit behandeld in de Bijbelstudiegroep.
  Bijvoorbeeld: Wat betekent Apostel en wie is een apostel?
  Het griekse woord apostolos komt van het woord apostello "vooruit gezonden".
  Een apostel is iemand die persoonlijk door de Here Jezus Christus is aangesteld, en Hem persoonlijk kent (met Hem gewandeld heeft op aarde). De elf discipelen en de apostel Paulus persoonlijk geroepen op de weg naar Damascus en door Hem onderwijzen (11 discipelen tijdens Zijn leven op aarde, Paulus 3 jaar lang onderwezen door Jezus Christus (Galaten 1:12 en 18)).
  Daarna kun je grotere Bijbelboeken gaan bestuderen zoals Genesis en de Pentateuch. Wat is de betekenis van de Tabernakel? Wat betekent het dat de gelovige een koninklijke priester is (1 Petrus 2:9)?

Hoe functioneert een Bijbelstudiegroep?

Het beste is een groep tot 10-12 personen. Bij een groei van meer dan 12 personen dient de groep zich te splitsen. Meestal is de Bijbelstudie eens per week.
In de Bijbelstudiegroep is er een leider die het Bijbelgedeelte goed voorbereid aan de hand van commentaren (en zo mogelijk de grondtekst) en schrijft een korte inleiding en maakt vragen over het Bijbelgedeelte.
De Bijbelstudie leden lezen het Bijbelgedeelte thuis goed door en bereiden hun vragen.
De Bijbelstudie begint met een tot rust komen van de dagelijkse activiteiten gedurende een 20 minuten onder genot van een kop koffie en gesprekken met elkaar.
Daarna volgt een zingen met elkaar gedurende 10 minuten, een lofprijzing van God.
Vervolgens een gebed waarin de leiding en uitleg door de Heilige Geest wordt gevraagd.
Dan volgt de Bijbelstudie gedurende een half tot een uur.
En wordt afgesloten met gebed en voorbede voor elkaar.

Hoe neem je deel aan een Bijbelstudiegroep?

Praat met de voorganger van de kerk en geef te kennen dat je wenst deel te nemen aan een Bijbelstudiegroep.
Deel met hem wat jouw motivaties zijn en wat jouw niveau van Bijbel kennis is. Hij zal je begeleiden en je sturen naar de juiste Bijbelstudiegroep.
Bij de eerste keer van deelname kun je jezelf voorstellen en jouw motivaties, interesses en niveau met de anderen leden van de Bijbelstudiegroep delen.

Wij dienen de verschillende Bijbelgroepen te onderscheiden.

 1. De Bijbelstudiegroep voor ongelovigen en degenen die pas tot geloof zijn gekomen en geen kennis hebben van de Bijbel en bevrijding uit de macht van satan
 2. De Bijbelstudiegroep voor jonge gelovigen
 3. De Bijbelstudiegroep voor gelovigen met adolescentie geloof
 4. De Bijbelstudiegroep voor gelovigen met volwassen geloof
 5. De Bijbelstudiegroep voor kinderen
 6. De Bijbelstudiegroep voor adolescenten
 7. De Bijbelstudiegroep voor volwassenen
 8. De Bijbelstudiegroep voor vrouwen
 9. De Bijbelstudiegroep voor Israël

De Bijbelstudiegroep voor ongelovigen

Hier behandelen waarom de Bijbel God's Woord is, de schepping, de zondeval, de noodzaak van vergeving, waarom de mens zichzelf niet kan verlossen, bevrijding uit de macht van satan en verslaving en geven antwoorden op de vragen van de mensen uit de groep. Vaak wordt deze groep gehouden middels een gezamenlijk dinner.

De Bijbelstudiegroep voor jonge gelovigen

 1. Wat is het christelijke leven, - Wat betekent het om een christen te zijn
 2. Hoe lees ik de Bijbel
 3. Wie is God, Wie is Jezus, Wie is de Heilige Geest, Wie is een christen
 4. Wat is Kerstmis, Wat is Pasen, Wat is Pinksteren en Hemelvaart
 5. Wat is het Avondmaal, Wat is Dopen, Wat is het geven van Tiende
 6. Hoe bidden wij en voor wie/wat bidden wij
 7. Hoe bouw je een persoonlijke relatie op met de Here Jezus Christus en God de Vader

De Bijbelstudiegroep voor gelovigen met adolescentie geloof

In deze groep behandelen wij Bijbel teksten, Bijbelse onderwerpen en Bijbel hoofdstukken. Wat is satan en demon uitdrijving? Wat is de Opname van de Gemeente?Wat is de Grote Verdrukking? Wat betekent Mattheüs 24? en Wat betekent Matteüs 25?

De Bijbelstudiegroep voor gelovigen met volwassen geloof

Deze groep is gegroeid van de melk spijze tot de volwassenheid in het geloof (Hebreeën 5:14). Hoe evangeliseren wij? Hoe strijden wij tegen satan en demonen? Bijbel studies met diepgang en studie van de grondteksten.

De Bijbelstudiegroep voor kinderen

De kinder Bijbel wordt hier gebruikt met kleur platen. Op simpele wijze wordt het evangelie uitgelegd en Bijbel verhalen met diepgang verklaard en wat het betekent voor toepassing in het dagelijkse leven. Maar ook Bijbelse onderwerpen en het christelijke leven zoals de christelijke seksuele betekenis.

De Bijbelstudiegroep voor adolescenten

Vragen van adolescenten over de Bijbel worden beantwoord. Bijbelse hoofdstukken worden onderwijzen vooral aan de hand van de gelijkenissen van Jezus, maar ook het boek Openbaring mag niet ontbreken evenmin als wat het betekent om geen seksuele gemeenschap te hebben voor het huwelijk en christelijke seksuele voorlichting.

De Bijbelstudiegroep voor volwassenen

Hier kunnen verschillende groepen zijn, naar leeftijd ingedeeld of een mix van gelovigen in leeftijd en geloof. Studie Bijbels en Bijbel commentaren worden binnen deze groep gebruikt. Specifieke Bijbelse onderwerpen, vragen vanuit het dagelijkse leven. Wat het christelijke leven inhoudt, etc. Vaak zal om beurten de deelnemers een Bijbelstudie geven en leiden.

De Bijbelstudiegroep voor vrouwen

Een specifieke groep voor vrouwen. Met Bijbel studies van Rahab, Ester, de maagd Maria, de overige vrouwen in de Bijbel. Maar ook Bijbelstudies gericht op het huwelijk, relaties en kinderen, specifieke vrouwelijke problemen.

De Bijbelstudiegroep voor Israël

Specifieke Bijbelstudie omtrent Israël, Waarom de staat Israël. Is dit van God? Bidden voor Israël, de Bijbelse profetieën in Ezekiel zoals De dorre beenderen Ezechiel 37 en Gogue en Magog Ezekiel 38