God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Welkom bij de HET GOEDE NIEUWS ZENDING (EZBB)

TelefoonTelefone: (5584) 99142-5210Animatie van EZBB
EmailEmail: info@ezbb.org

BIJBELSTUDIE voor een gezond christelijk leven. Welkom bij de HGNZ.

Deze online Bijbelstudies kun je gratis bekijken op deze website. Het doel van deze online Bijbelstudies is:

 1. Je de Bijbel beter te laten begrijpen. Uitleg van de Bijbel.
 2. Wat betekent het om een christen te zijn? Je hebt Jezus Christus aangenomen, hoe nu verder?
 3. Wat betekent het geestelijke leven voor een christen?
 4. Te groeien van de melk tot vast voedsel (Hebreeën 5:12-14). God zegt Zelf in Hosea 4:6 "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis".
 5. Wat betekent "het leven onder controle van de Heilige Geest"? Een handleiding voor de gelovige.
 6. Wanneer is de Opname van de Gemeente? Wanneer komt Jezus Christus terug om de gelovigen naar de Hemel te brengen?
 7. Voor de jeugd en hun ouders: Christelijke seksuele voorlichting.

De Bijbelstudies dienen om jou te laten groeien in de kennis van Gods Woord. De Heilige Geest is aan elke gelovige gegeven om de Bijbel te begrijpen en om jou te helpen Gods Wil en geboden te volbrengen.
De Bijbel studies kunnen gebruik worden als een handleiding voor Bijbelkringen.
Overzicht Bijbelstudie gratis: Genesis, Exodus, Nehemia, Mattheus, Korinthiërs, Galaten, Efeze, Timoteüs, Openbaring. Uitleg vers voor vers.
Bijbelse onderwerpen en thema's: Ik heb Jezus aangenomen, wat nu? Hoe lees ik mijn Bijbel? Evangelie, FAQ vragen, Hemel, Gebed, Christelijk geestelijk leven, Israël, Wat betekent Pasen en Pinksteren, Tijdperken, Tienden, Waar leef ik voor? Wedergeboorte, Wederkomst Christus, Christelijke seksuele voorlichting.

Doelstellingen van de EZBB

Het doel van de HET GOEDE NIEUWS ZENDING (EZBB) met hoofdkantoor in Nova Parnamirim is het verkondigen van het Evangelie in woord en daad. In woord middels de daadwerkelijke verkondiging van Gods Woord in Bijbelstudies, crèches en semi-internaten, evangelische boekenwinkel en kerk.
In daad middels praktische hulp zoals voedselpakketten, adopteren van kinderen, hulp aan straatkinderen, onderricht en werkgelegenheid.
De EZBB is in het leven geroepen in september 2003 om het mogelijk te maken dat mensen giften schenken aan de stichting en/of een kind adopteren.

Vertaling van de Braziliaanse Statuten
Artikel 2. De EZBB wil steunen en ontwikkelen van acties voor de verdediging, optillen en de kwaliteit van leven van de mens en het milieu, door de activiteiten van beroepsopleiding en het milieu. Om haar doelstellingen te bereiken, kan de EZBB suggereren, bevorderen, samenwerken, coördineren of uitvoeren van de acties en projecten die gericht zijn op:

 1. De verkondiging van het evangelie van de Here Jezus Christus;
 2. De verstrekking van Bijbels en evangelie literatuur;
 3. De verstrekking van voedsel aan de armen;
 4. De verstrekking van kleding door donaties;
 5. De bevordering van het onderricht van lezen en schrijven naar een analfabeet;
 6. De bevordering van de sociale bijstand aan behoeftigen;
 7. De bevordering van Bijbelstudies en kerken;
 8. De opvang van de kinderen;
 9. De bevordering van het onderwijs in evangelische scholen;
 10. De productie van evangelische video's en spelletjes;
 11. De uitzending middels televisie als instrument van evangelische reclame, sociale activiteiten en het evangelie;
 12. De bevordering van de theologische Seminaries;
 13. Evangelische boekwinkels;
 14. Een internet-site met christelijke opvoeding en Bijbelstudies alsook de meest uiteenlopende lesmateriaal essentieel voor de basis beginselen;
 15. Het bevorderen van acties, programma's en activiteiten gericht op het bereiken van de doelstellingen van dit statuut.

Uw Steun

Middels de Website van de EZBB, reclame in evangelische bladen, presentaties in kerken en stands wordt de aandacht gevraagd voor het werk van de Stichting. Met als doel, steun van christenen te werven zowel financieel als in gebed. Gebedssteun is onontbeerlijk voor het werk. Er is immers een geestelijk strijd te voeren tegen de satan en zijn gevallen engelen. Zeker in de gebieden waar de Stichting werkt, is veel spiritisme, satansvereering, hekserij, en vodoo. Velen zijn verslaafd (geweest) aan drugs en/of alcoholisme of hebben gewerkt (werken in) de prostitutie.

Andere organisaties

Site van de BEM
Bem Estar do Menor

Site van de Gideons
Gideons

Site van de Gideons
Israël, Gods keuze

Site van de Christenen Israël
Christenen voor Israel

Site van de OZAEZ
Itaparica

Site van Tear
Tear

Hal Lindsey video's
Hal Lindsey
video's en reports

Site van de kerk De Wegwijzer
De Wegwijzer
Kerk - Almere

Raad van Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Foto van WilfredOpleiding
MTS vliegtuigtechnicus
HTS Elektronica en Informatica
Evangelische Bijbelschool
Gewerkt in
Engeland
Ierland
Nederland
Perzië
Zweden
Foto van Fernando en Samara
Fernado e Samara Fernandes
Foto van Aryana
Aryana en familie

Wilfred heeft de 3-jarige opleiding gevolgd aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn.
In 2006 is hij getrouwd met Priscila Ramos (Braziliaanse). In september 2006 is Wilfred verhuisd naar Betim (Brazilië) en in oktober 2006 hebben Wilfred en Priscila definitief de evangelische boekenwinkel aan de Avenida Amazonas 178 in het centrum van Betim geopend. Helaas hebben we 5 jaar later deze winkel moeten sluiten.
In augustus 2007 is hun zoon Edward Starrenburg te Belo Horizonte geboren.
In februari 2012 is hun zoon Edgar Starrenburg te Betim geboren.
In 2014 zijn we verhuisd naar Parnamirim in Rio Grande do Norte, het Noordoosten van Brazilië.
Hier concentreren we ons op de webite, social werk en mogelijk een kerk. Zijn we in voorbereiding om een animatie te maken van Openbaring in 8K kwaliteit.

Raad van Toezicht

Foto van RenataFoto van TonyFoto van TatyaneFoto van Renata
Maria Dayana (Studente fono-audiologie)Tony (Analist Software testen)Tatyane (Technicus)Renata (Onderwijzeres)

Auteur

De schrijver van de Bijbel studies is Wilfred René Starrenburg. Heeft eerst een technische vliegtuig opleiding (grondwerktuigkundige) gevolg en afgestudeerd aan de HTS informatica (bachelor degree). Gewerkt in Iran, Zweden, Ierland, Engeland en Nederland. Hij heeft 13 jaar als technisch schrijver gewerkt aan de Fokker 28, Fokker 50 en Fokker 100 handboeken. De handboeken bevatten de instructies voor het verwijderen, installeren en testen van vliegtuig onderdelen. De geschreven tekst werd eerst in de praktijk getest voor publicatie. Hij heeft mee geholpen aan de ontwikkeling en omzetten naar SGML. HTML 1 was een eenvoudige versie van SGML. Na het faillissement van Fokker, gewerkt bij diverse software bedrijven. Hij heeft een interne driejarige opleiding gevolgd aan de evangelische Bijbelschool in Nederland. Geboren in Den Haag op 27 februari 1952, getrouwd met een Braziliaanse vrouw en de twee kinderen zijn geboren in Belo Horizonte en Betim. Wonen momenteel in Parnamirim – RN, Brazilië.

Ons werk

Hulp bij de bouw van woningen

BouwHuis.jpgBouwHuis2.jpgBouwHuis3.jpgBouwHuis1.jpg
BouwHuis4.jpgBouwHuis5.jpgBouwHuis6.jpg

BouwHuis.jpg BouwHuis2.jpg

BouwHuis3.jpg BouwHuis1.jpg

BouwHuis4.jpg BouwHuis5.jpg

BouwHuis6.jpg

Werk van de BEM in Minas Gerais

BEM creches en semi-internaten in Minas Gerais

Site: BEM

Wilt u de BEM steunen:
Bankrekening nr: 48.24.21.819 of IBAN: NL86ABNA0482421819 (BIC: ABNANL2A)
t.n.v. St. Evangelische Zending Brazilië
Postbus 1, 9500 AA Stadskanaal.
(graag duidelijk vermelden waar uw gift voor bestemd is)