Wat is de betekenis van het boekje in Openbaring 10? - Preek Wilfred

Openbaring 10 De hoofdstukken 10 en 11 zijn weer een interval voordat de zevende en laatste bazuin wordt uitgelegd.
Hoewel je misschien denkt dat de beschrijving van de engel in vers 1 slaat op de Here Jezus Christus, is hij dat NIET. Omdat in vers 6 de engel zwoer bij Hem die tot in alle eeuwigheden, die de hemelen de aarde geschapen heeft. Dus zwoer de engel bij de Schepper, de Heer Jezus Christus.
De regenboog verwijst naar het door God gesloten verbond toen God zwoer de aarde nooit meer door een zondvloed te vernietigen. Zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. De zon is een enorme hitte en straling. Dit oordeel heeft dus te maken met warmte, straling en vuur. We weten het echter niet, omdat het niet wordt uitgelegd en hoewel het aan Johannes wordt verteld, wordt dit oordeel verzegeld in vers 4. Waarschijnlijk zal dit boekje te vinden zijn in de Grote Verdrukking. We hoeven niet verbaasd te zijn, want de Dode Zee-rollen zijn gevonden in 1947 en we weten in 2020 wat erin staat. Dit boek zal dus ongetwijfeld in de nabije toekomst worden gevonden en onthuld. Een andere uitleg, later in deze preek.
Dit boekje (is NIET de boekrol in Openbaring 5, het Griekse woord is anders) heeft meer oordelen voor de COMPLETE aarde. De gehele aarde, omdat de engel zijn rechtervoet op de zee zette en zijn linkervoet op de landvoet, dus inclusief alle oceanen en alle landen. Het boekje heeft overeenkomsten met de rol in Ezechiël 2:9, 3:1-3 "Toen at ik die op, en zij was in mijn mond zoet als honig". Het Woord van God is aangenaam om te horen, het brengt GOED NIEUWS, maar in vers 9 en 10 van Openbaring 10 wordt het bitter: het Woord van God is OOK een oordeel voor degenen die de Bijbel verwerpen, die de Liefde van God verwerpen, de redding door de Heer Jezus Christus.
De engel riep met luide stem, als een brullende leeuw. Dit betekent niet dat de engel onduidelijke woorden uitsprak, maar het geluid is erg luid. Mogelijk betekent dit dat de mensen op aarde deze stemmen aan het einde van de Grote Verdrukking zullen horen, vertelt de Bijbel niet. Het is duidelijk dat wat de zeven donderslagen spraken, begrijpelijk is voor Johannes, maar daarna moet hij verzegelen wat hij hoorde.

Het opheffen van de rechterhand was een bekend gebaar bij het afleggen van een eed (Deut. 32:40; Daniël 12:7). De engel zweert bij de Schepper van hemel en aarde. Er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, dat wil zeggen in de tijdsperiode, de tijd van de zeven schalen, Openbaring 16. Er zal geen uitstel meer zijn om de komst van het einde in te grijpen. het geheimenis van God is het einde van de menselijke en satanische heerschappij op aarde. Jezus Christus komt spoedig om de regering op aarde over te nemen.

Vers 8 Johannes wordt verteld om het boekje uit de hand van deze engel te nemen en op te eten. Sommigen zeggen dat dit boekje de Bijbel is die het GOEDE NIEUWS brengt, zoet als honing in je mond, maar bitter in je maag, dat is het oordeel over mens die het Woord van God verwerpt.
Vers 11 Johannes moet opnieuw profeteren, hij reeds profeteerde over de zeven zegels en zes trompetten in de voorafgaande hoofdstukken, maar hij zal opnieuw profeteren over de zeven bazuin en zijn zeven schalen. Hij zal meer onthullen over wat er aan het einde van de Grote Verdrukking gaat gebeuren.