Openbaring 12 De vrouw, het kind en de draak - Preek Wilfred

Vrouw Openbaring 12DragonEr zijn veel meningen over wie de vrouw is in Openbaring 12. Ik ben het met Amir eens dat de vrouw een beeld is van het HUIDIGE volk in Israël. In Jeremia 6:2 wordt Israël de dochter van Zion genoemd. Jesaja 51:16 zegt: Zion Jij bent mijn volk. Dat er wordt gezegd dat Jezus door de vrouw wordt geboren, kan niet betekenen wat Johannes hier zegt de tijd van de geboorte van Jezus, de tijd hier is duidelijk in de Grote Verdrukking. Aangezien vers 6 zegt dat de vrouw 1260 dagen (3 1/2 jaar) door God wordt onderhouden en beschermd, is het duidelijk dat dit de laatste 3 1/2 jaar van de Grote Verdrukking zijn. De krans van de 12-sterren verwijst naar de 12 patriarchen, de 12 stammen van Israël. De zon is de glorie van God, het uitverkoren volk van God en de maan onder haar voeten, is satan de slang wiens hoofd verbrijzeld zal worden. De slang satan is onderworpen aan het Israëlische volk, Jezus overwon satan aan het kruis. Ze is zwanger, het Koninkrijk van God komt eraan en het kind Jezus gaat op aarde regeren. Het kind, koning Jezus, gaat de macht van satan definitief overnemen en zijn Koninkrijk op aarde vestigen.
Vers 3 is in overeenstemming met Daniël 8:10-13 de sterren vallen ter aarde en met de eindiging van het dagelijkse offer na de eerste 3 1/2 jaar, Daniël 9:27. De tien hoorns zijn de tien tenen van het beeld in Daniel 2:31-46.

DeelMateriaalKoninkrijkPeriode
HoofdGoudBabylon605-539 vC
Borst en armenZilverMeden-Perzisch539-331 vC
Buik en lendenen  KoperGrieks-Macedonisch  331-168 vC
Benen en voetenIJzer en leem Romeins168 vC – 476 nC

De betekenis van de benen, voeten en tenen is heel bijzonder, omdat het daarin voorgestelde Romeinse rijk nog steeds niet zijn definitieve vervulling heeft gehad. Hoewel het in zijn oude vorm (ijzeren benen) in 476 n.Chr. Ten onder ging, laat de slotfase van Nebukadnezars droom zien dat dit Romeinse rijk slechts tijdelijk van het wereldtoneel is verdwenen en daarom latent bestaat. Dit komt volledig overeen met wat Johannes erover schreef in Openbaring 17:8. Hij zegt daar met betrekking tot dit rijk, dat het was en niet is, maar het zal uit de afgrond opstijgen. De ijzeren/leempoten en tenen geven aan dat het Romeinse rijk in zijn toekomstige vorm de nodige samenhang zal missen. De indeling in tien tenen geeft aan dat het Romeinse rijk in zijn laatste fase zal bestaan uit een confederatie van tien verschillende staten (vgl. De tien hoorns uit Dan. 7:7 en Openb. 13:1), die samen een geweldige vorm hebben machtsblok, maar vormen in hun verschillende ideologieën geen samenhangend geheel, net zoals ijzer zich niet vermengt met leem (Dan. 2:43).

1VisigothsSpanje
2Anglo-SaxonsGroot Brittannië
3FranksFrankrijk
4AlemaniDuitsland
5BurgundiansZwitzerland
6LombardsItalië
7SueviPortugal
8HeruliVerdwenen
9OstrogothsVerdwenen
10VandalsVerdwenen

Het oorspronkelijke altaar van Zeus is verplaatst van Griekenland naar Berlijn, evenals andere demonische afbeeldingen in Duitsland. Het is duidelijk dat het Romeinse rijk weer opkomt in Europa en in de Grote Verdrukking zal worden hersteld.
Het is de AntiChrist, de draak, die in Europa zal opstaan. Sommigen zeggen dat de troon in Berlijn of een andere plaats in Duitsland zal zijn.
Vers 4 Ik kon geen uitleg vinden in een commentaar. De staart veegde een derde van de sterren naar beneden. Als we naar satan kijken, is hij geworpen uit de hemel waar God leeft en leeft hij en demonen nu in de lucht boven de aarde. Judas vers 9 vertelt dat de engel Michaël met satan in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes. Efeziërs 6:12: Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van deze tegenwoordige duisternis, tegen de geestelijke menigten van goddeloosheid in de hemelse plaatsen. Het is dus duidelijk dat ze momenteel nog steeds in de lucht leven, de hemelse plaatsen. Een derde van de engelen volgde satan toen hij uit de hemel werd geworpen, wat overeenkomt met de derde van de sterren van de hemel. Nu worden ze allemaal op de aarde geworpen alwaar ze gaan regeren. Het is hun laatste poging om te voorkomen dat het kind Jezus op aarde zal gaan regeren. Het is Jezus die met een ijzeren roede alle natiën zal regeren.

De bruid Israël, de vrouw met de 12 sterren, de 12 stammen van Israël, wordt door God weggevoerd naar de woestijn, waar God hen 1260 dagen zal onderhouden. We kunnen ons nauwelijks voorstellen, maar God is Almachtig, en ongetwijfeld is God in staat, zoals Hij 40 jaar lang Zijn volk in de woestijn voedde met manna en water toen zij Egypte verlieten.

Vers 7 Als de natie Israël door God verzekerd is, dan is er een oorlog in de hemel (hemel, Efeziërs 6:12 hemelse plaatsen) en de engel Michaël (zie Daniël 10:13, 21) en zijn engelen vechten tegen de draak (satan) en zijn gevallen engelen. Ze wonnen de strijd en deze machten van duisternis worden op aarde geworpen. Dit beëindigt ook de toegang van satan, de oude slang uit de hof van Eden, tot de hemel (Job 1:6-12, 2:1-4). De aanklager was degene in Job, en hij is het die de gelovigen dagelijks dag en nacht beschuldigt van hun overtreding (ongehoorzaamheid aan de wetten van God en werelds leven) voor God. Nu kunnen de gelovigen in de hemel zich verheugen, maar er begint een vreselijke tijd op aarde omdat de draak satan en zijn gevallen engelen weten dat er nog maar een korte tijd rest om op aarde te regeren. Hun woede en toorn zullen in volle kracht zijn, wetende dat hun tijd kort is, dat wil zeggen 1260 dagen.

Vrouw met vleugelsDraak werpt waterDe draak achtervolgt de vrouw, de natie Israël die 2000 jaar geleden Jezus had gebaard, maar de vrouw krijgt twee grote vleugels om de wildernis in te vliegen. Waar deze wildernis zal zijn, wordt niet verteld. Het kan de Sinaï-woestijn zijn, waar God ook de natie Israël voedde toen het Egypte verlieten. Ze worden daar een tijd en tijden en een halve tijd onderhouden, dat wil zeggen 1260 dagen of 3 1/2 jaar.
De slang giet water als een rivier, enorme hoeveelheid water, de zondvloed imiterend, om de natie Israël te laten verdrinken. Maar God beveelt de aarde zich te openen en de rivier verdwijnt in de aarde. Aangezien de draak er niet in slaagt de natie Israël te vernietigen, concentreert zijn woede zich nu op de heiligen die God volgen, de rest van de nakomelingen van de natie Israël. Zij zijn het die de geboden van God onderhouden en getuigen dat het bloed van Jezus redding brengt van de straf van God op de zonde. Zij zijn degenen die berouw tonen.