Openbaring 20 - 1000-jarig koninkrijk van Jezus Christus - Preek Wilfred

Engel in Openbaring 20

Satan gebonden voor duizend jaar

God zendt Zijn engel met een grote ketting naar de aarde om satan te vangen en gebonden in de bodemloze put te gooien. Dan wordt de bodemloze put gesloten en verzegeld zodat satan niet kan ontsnappen en hij zal daar duizend jaar worden vastgehouden, tijdens het millennium Koninkrijk en de regering van Jezus Christus op aarde.
Het doel is dat satan de mensen op aarde niet meer kan verleiden. Eva werd door satan misleid in de hof van Eden. In dit millenniun zal het ware karakter van de mens worden onthuld. Jezus en zijn heiligen zullen regeren en rechtmatig over de mensen oordelen. Mensen op de hele aarde zullen een volledige VRIJE KEUZE hebben om de geboden van God te doen en te gehoorzamen. Zonder enige verzoeking en verleiding van satan en demonen.

Wie zullen er in het millennium Koninkrijk leven?

Dat is een grote vraag. Ik vond geen antwoord op internet en in commentaren. Dus ik zal mijn mening geven. Zij zijn degenen die het merkteken van het beest NIET hebben aanvaard en de beelden van het beest niet hebben aanbeden. Maar nu doe ik een gevaarlijke speculatie, omdat de Bijbel niets vertelt over wie er in het millennium zullen leven. Zullen de abortus baby's en kinderen die stierven voordat ze geweten hadden, uit de dood worden opgewekt (tot leven komen, eerste opstanding) en daar de gelegenheid krijgen om voor Jezus te beslissen? We hebben geen antwoord uit de Bijbel.

De martelaren van de Grote Verdrukking en de christenen zullen met Jezus Christus regeren

Momenteel zijn de christenen die onder de controle van de Heilige Geest leven, degenen die met Jezus zullen regeren. Want hoe kan een christen die nu zijn of haar eigen wil doet, in het vlees leeft, zijn of haar eigen leven, een koning zijn in het millennium? Want hij of zij respecteerde de geboden van God niet, daarom kan hij of zij nooit rechtvaardig handelen en regeren in het 1000-jarig Koninkrijk van Jezus. Het huidige leven op aarde is de voorbereiding om een koning te worden in het millennium! Een koning op aarde zou normaal gesproken de kennis hebben om te regeren en heeft het welzijn van zijn burgers in gedachten. Als een 'christen' nu een zelfzuchtig werelds leven leidt, is hij of zij op geen enkele manier geschikt om als koning te regeren. Al dit lijden op aarde is bedoeld om mensen te begrijpen, een training om een rechtvaardig oordeel te vellen zoals koning Salomo (1 Koningen 3:16-28).
Mogelijk worden wij ook getraind tijdens de zeven jaren in de Hemel (en alleen de wijze maagden gaan naar de Hemel) en ontvingen degenen die werden opgenomen bij de Opname van de Gemeente een nieuw zondeloos lichaam gelijkwaardig aan het herrezen lichaam van Christus. Kennis om met veel wijsheid en met gerechtigheid te regeren.
Vers 4 deelt ons mee dat ook degenen die het merkteken niet hadden aanvaard en het beeld niet aanbaden en werden gedood (de martelaren), tot leven zullen komen en als koningen zullen regeren.
Of iedereen gelijk zal zijn of dat er rangen zullen zijn in het koningschap, zoals in Mozes (Exodus 18:17-22) volgens de groei in het geestelijke leven (van melk tot vast voedsel (Hebr. 5:12-14)) en de mate waarin men zichzelf als een gelovige onder de Heilige Geest plaatst, vermeldt de Bijbel niet.

Gog en Magog gaan ten strijde

Na 1000 jaar zal satan uit de bodemloze put worden losgelaten. Het doel is om te onthullen wat er in het hart van de mens leeft. Duizend jaar lang hebben de mensen ervaren hoe het is om onder een koninkrijk van volledige gerechtigheid en rechtvaardigheid te leven. Het is om duidelijk te maken dat de ultieme wortel van zonde niet armoede of sociale omstandigheden of een ongelukkige omgeving is, maar de opstandigheid van het menselijk hart en gedachten. De mens kan zonde en opstandigheid niet de schuld geven van omstandigheden of verleiding. Nu zal satan losgelaten worden om de naties van over de gehele aarde, de vier hoeken van de wereld, te verleiden. Gog en Magog zijn een persoon en een land genoemd in Ezechiël 38. Gog is de heerser van het land Magog. Hier is het satan die de naties verzamelt, gelijk aan het zand van de zee, om tegen Jezus te strijden in de geliefde stad Jeruzalem. Er vindt echter geen enkele strijd plaats. Vuur daalt uit de hemel en verteert al deze slechte mensen.

Satan in de poel des vuurs geworpen

Satan wordt definitief in de poel van vuur geworpen waar het Beest en de valse profeet reeds zijn (Openbaring 19:20). Daar zullen ze voor altijd verblijven. Dag en nacht zullen ze voor eeuwig gekweld worden, zonder einde.
De vraag is hoe kan satan, die een geest is, worden gekweld door vuur en zwavel? God kent het antwoord en gaat ons menselijk begrip te boven. Kijk echter naar verzen 1 en 2, de satan is een draak die door een ketting wordt gebonden. Ook tijdens de 6-daagse oorlog van Israël ZAGGEN de Egyptenaren de engelen van God als enorme mannen. De engelen wandelden met vader Abraham. Satan en de gevallen engelen zijn engelen, dus hebben ze een lichaam?

Het boek des levens

Vers 11 We zijn aan het einde van het millennium gekomen en nu volgt de opstanding van iedereen uit de dood. Dat wil zeggen, iedereen die in Hades (hel) verbleef, evenals die in het paradijs (Death) verbleef, of hij nu in de grond werd begraven of in de zee werd gegooid. Laat me MIJN gedachten uitleggen. Kijken naar het verhaal van de rijke man en Lazarus, na de dood op aarde, volgt direct de scheiding tussen de slechte en 'goede' mensen. De goddelozen gaan regelrecht hel binnen, de 'goeden' wiens naam in het boek van het leven staan, gaan naar het paradijs en blijven daar tot deze opstanding uit de dood. ALLEEN de gelovigen (wijze maagden) in Jezus Christus worden opgewekt bij de Opname van de Gemeente en gaan naar de Hemel.

De tweede dood, de poel van vuur

Gegooid in de poel des vuurs

Alles wat iemand (ongelovige of gelovige) op aarde doet, goed of slecht, staat opgetekend in de boeken in de Hemel. Elk persoon zal worden beoordeeld op basis van wat er in de boeken staat. Een duidelijk voorbeeld is te vinden in Mattheüs 25:31-46. Hier in Openbaring 20:11-15 vindt de scheiding van Mat. 25:32 plaats tussen de schapen van de bokken. De 'goede' schapen gaan naar de Nieuwe Aarde. De slechte geiten gaan naar de poel van vuur. Ze zijn de volgelingen van satan. De poel van vuur is bereid voor satan en zijn gevallen engelen (Mat. 25:41), niet voor mensen. Maar de goddelozen die vrijelijk kozen om satan te volgen, zullen op dezelfde plaats komen en delen in zijn bestemming. Dat is de tweede dood wat is de eeuwige dood in de poel van vuur.

Wees erg voorzichtig. Zeg niet, ah, dus het is mogelijk om gered te worden door 'goede' werken. Dat is een heel vals idee. Ik denk dat dit ALLEEN beperkt is tot personen die onmogelijk over de redding van Jezus konden horen. Bijvoorbeeld die op een eiland woonden dat nooit door het evangelie werd bereikt. Speel niet met vuur door te denken dat het mogelijk is gered te worden door 'goede' werken. Iedereen in de 'westerse' wereld heeft toegang tot de Bijbel, via internet en kerken. Het is aan de mens om ernaar te zoeken, en naar God. Het is heel duidelijk dat de mens een zondaar is en zichzelf NIET kan redden.