Openbaring 21 - De nieuwe aarde en de nieuwe hemel - Preek Wilfred

Jeruzalem komt naar beneden

De huidige aarde zoals we die nu kennen, zal eindigen. Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zal door God worden geschapen (Jesaja 62:17). Zonder zee, waarvan ik denk dat er ook geen oceanen meer zijn. Deze aarde zal een enorme omvang hebben. Waarom? Omdat het alle mensen zal hebben gedurende de 6000 jaar van Adam tot het 1000-jarig Koninkrijk van Jezus, en misschien nog wel 1000 jaar als er in dit millennium kinderen geboren zullen worden. We kunnen ons niet voorstellen wie er op deze Nieuwe Aarde zal leven. In ieder geval de Israëlieten die de wet van God respecteerden en allen die het merkteken van het beest niet accepteerden tijdens de Grote Verdrukking. Ja, allen van wie de namen zijn geschreven in het Boek des Levens. Maar wie zij zijn, zou pure speculatie zijn.
Johannes ziet een nieuwe hemel, maar geeft geen informatie over de nieuwe hemel. De informatie die we ontvangen is beperkt tot de Nieuwe Aarde en in meer detail tot het Nieuwe Jeruzalem.
Het nieuwe Jeruzalem komt neer uit de (oude?) Hemel van God (de Vader), voorbereid als een bruid. We weten dat Israël de bruid van God wordt genoemd (Jesaja 61:10, 62: 4-5), spreken we dus over God de Vader? Omdat vers 3 zegt:

Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn.

Vers 4 Alle droefheid is definitief verleden tijd. De dood is niet meer aanwezig, dus geen rouw meer. Iedereen op de nieuwe aarde heeft eeuwig leven.

Het spreekt NIET over Jezus, niet over het Lam. Hoewel vers 6 spreekt over de Alfa en de Omega, is Jezus het levende water. Voor mij is het moeilijk om te concluderen over wie we het hier hebben. Mijn mening is dat God de Vader zal wonen gaat op de Nieuwe Aarde, terwijl Jezus met Zijn Bruid in de Nieuwe Hemel blijft leven. Maar deze conclusie is niet mogelijk als je vers 22 leest. Want wat zou het doel zijn van een nieuwe hemel als er niemand gaat wonen?

Vers 7 Hij die overwint, herinnert ons aan de zeven letters in Openbaring 2 en 3 met de beloften die zijn gedaan aan degenen die overwinnen. Galaten 4 spreekt over de erfenis en Gal. 4:6 zegt dat de volwassen christen een zoon van God is, en zegt "Abba, Vader".

Vers 8 Herhaalt Openbaring 20:11-15: Het lot van alle goddelozen is de poel van vuur, dat is de tweede dood. Waarom een tweede dood? De eerste dood is op aarde, het einde van het lijden. De tweede dood is een echte dood, namelijk een eeuwig lijden met vuur (straling?) en zwavel. Zwavel is behoorlijk irriterend voor de longen en veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden. Denk aan een vulkaanuitbarsting.

Het nieuwe Jeruzalem

We hebben geen idee waarom het een van de zeven engelen van de zeven schalen is die Johannes meeneemt om het nieuwe Jeruzalem te laten tonen welke uit de (oude?) Hemel neerdaalt. In de volgende verzen volgt een beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem is de glorie van God, stralend als een pure diamante en juweel. Waarom het een muur en poorten heeft, weten we niet. Vroeger dienden de muur en poorten als bescherming tegen vijanden. Op de nieuwe aarde zal er alleen vrede zijn. Mogelijk is het een herinnering aan de oude aarde en het oude Jeruzalem. Elke poort heeft een engel ter bescherming dat niets onreins haar zal binnengaan (vers 27).
De grootte van deze nieuwe stad kunnen we ons niet voorstellen, misschien de lengte en breedte van 2.200 kilometer (12.000 stadions) (Afstand Amsterdam tot Moskou, of Amsterdam tot Istanbul), maar de hoogte van 2.200 km is gigantisch. Wonen op de bovenste verdieping van een wolkenkrabber van 2.200 km? En dit is maar één stad. Kun je je dus voorstellen hoe groot de nieuwe aarde zal zijn?
De muur is 64 meter, wat mogelijk de breedte van de muur is.

Voor mij is dit vers 22 heel vreemd: de nieuwe stad heeft geen tempel. De tempel is de Here God Almachtige en het Lam (Jezus Christus), wat betekent dat Jezus Christus niet in de Nieuwe Hemel is. Dus wat is het doel van de nieuwe hemel? De Bijbel zegt er niets over.
Kijkend naar Mozes die God niet kon zien, en de Israëlieten konden niet naar Mozes kijken nadat hij van de berg was afgedaald, nadat hij met God had gesproken. Het is dus duidelijk dat de nieuwe stad geen zon of maan nodig heeft, want God is haar licht. Zijn lamp is het Lam, ik denk dat de verklaring is dat het het Woord van God is waarin de naties worden onderwezen en naar wandelen. Jezus en de gelovigen die met Hem als koning regeren, zullen de naties en mensen onderwijzen over de geboden van God.

De poorten zullen nooit worden gesloten omdat er geen vijanden zijn die de stad zullen aanvallen. Mensen van over de hele aarde zullen naar Jeruzalem reizen om glorie en eer aan God te brengen.

Wie mag het nieuwe Jeruzalem binnengaan?

Vers 27 Ik heb geen verklaring gevonden, noch heb ik zelf een verklaring. Wie zijn de onreine personen die gruwel of leugen beoefenen? Alleen degenen die in het Boek des Levens van het Lam staan, kunnen binnenkomen. Maar Openbaring 20:15 als iemands naam niet in het boek des levens geschreven stond, werd hij in de poel des vuurs geworpen. Dus hoe kan een onrein persoon op de Nieuwe Aarde leven? Ik heb geen antwoord.