Openbaring 22 - De rivier van water des levens - Preek Wilfred

De rivier van het leven

De rivier van het levend water

De rivier stroomt van het water des levens (Jezus is het levend water Johannes 4:10) van de troon van God de Vader en het Lam Jezus Christus, die in Jeruzalem is. Aan elke kant van de rivier staan vruchtbomen met twaalf soorten vruchten, die elke maand vrucht dragen. De bladeren van de bomen zijn voor de genezing van de naties. Merk op dat ze voor genezing zijn. Volgens mij betekent dat dat er nog steeds ziekte is, en waar ziekte is, is zonde.
Dat is niet zo vreemd, want het zijn de gelovigen die worden opgenomen bij de Opname van de Gemeente, die een nieuw onvergankelijk, zondeloos lichaam ontvangen (1 Kor. 15:51-54).

Wat betekent de levensboom met zijn twaalf soorten fruit?

In Openbaring lezen wij nergens dat de personen die op de Nieuwe Aarde leven, een nieuw lichaam ontvangen. Mensen worden opgewekt uit de dood, maar er wordt NIET gezegd dat ze een nieuw lichaam ontvangen. Volgens mij betekent dit dat als iemand een gebrek heeft, bijvoorbeeld iemand die blind is of een ledemaat mist, hij of zij naar Jeruzalem moet reizen om door Jezus te worden genezen. Als iemand een ziekte heeft, moet hij of zij eten van de bladeren van deze bomen die aan de oever van deze rivier staan.
Deze bomen herinneren aan de vruchttbomen in de Hof van Eden in Genesis 1.
Als we kijken naar Jesaja 11 die spreekt over het 1000-jarig Koninkrijk, waar de roofdieren in vrede leven en niet meer aanvallen en zij allemaal gras eten. Ik denk dat de mens geen vlees meer zal eten, want er is geen doden meer. Geen slachting van dieren, maar alle mensen zullen tarwe en van de vruchtbomen eten. Een terugkeer naar de tijd dat Adam en Eva in de hof van Eden leefden. Het is het herstel van de aarde vóór de zondeval. Niets vervloekts zal er meer zijn.

De troon van God en van het Lam

God zal voor eeuwig regeren en Zijn licht zal voor altijd over de gehele Nieuwe Aarde schijnen.

We zijn aan het einde van het boek Openbaring gekomen. In vers 6 krijgen we de bevestiging dat alle dingen die aan Johannes zijn geopenbaard, getrouw en waarachtig zijn. God had Zijn engel naar Johannes gestuurd om TE TONEN wat er zal gebeuren. Dit in tegenstelling tot de engelen die zou hebben gesproken met Mohammed en Josep Smith (Mormonen) die een nieuw geloof brachten en SPRAKEN in strijd met de Bijbel.

Herhaling in vers 7 van de woorden uit het begin van Openbaring 1: "Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!" Het is dus JA nodig om (en met uitleg) Openbaring te verkondigen aan je familie, buren, collega's en medestudenten. Dat zal een zegen zijn.

Opnieuw is het Johannes verboden de engel te aanbidden. De engel instrueert Johannes om deze woorden van de profetie NIET te verbergen. Een heel vreemde uitspraak volgt, Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler. Het lijkt erop dat gelovigen goddeloze personen er niet van kunnen weerhouden goddeloosheid te bedrijven. Zij zullen de toorn van God ervaren, in de Grote Verdrukking zullen ze de kracht van God ervaren en hun wordt de kans gegeven om zich te bekeren. Uiteindelijk zal God iedereen vergelden voor wat hij of zij heeft gedaan, zoals geopenbaard in Openbaring 20:11-15 en hier bevestigd wordt in de verzen 14 en 15.

In vers 16 bevestigt Jezus dat Hij het is die Zijn engel heeft gezonden, hij is het nageslacht van David, aan wie was beloofd dat een nakomeling van hem voor altijd op de troon van David zou zitten.
Het is nog steeds de tijd om je te bekeren, het is nog steeds de tijd om te "KOMEN". De Geest en de Bruid (de Gemeente van Christenen) nodigen nog steeds de ongelovigen uit om Jezus Christus als Redder en Heer te aanvaarden. Het levend water is kosteloos. Iedereen kan het gratis accepteren. MAAR tot het einde van de Grote Verdrukking. Tijdens de verdrukking heeft het veel doorzettingsvermogen nodig om het geloof in Jezus te accepteren en te behouden.

De verzen 18 en 19 zijn een extreme waarschuwing. Als iemand de woorden in de Bijbel afneemt, zullen de plagen in Openbaring aan hem of haar worden toegevoegd. De persoon zal de zonde verminderen (abortus, euthanasie, homoseksuele seksuele handelingen, God is Liefde zodat je kunt blijven zondigen, alles is al vergeven door Jezus, haat tegen Joden, je mag stelen en vermoorden omdat je honger hebt, etc.), de belofte hier is dat God zijn aandeel in de boom des levens en in de heilige stad zal wegnemen. Betekent dat geen leven op de nieuwe aarde (Mattheüs 7: 21-23)?
De persoon die aan deze Bijbel toevoegt (Jehovah-getuige, Mormonen en anderen geloven), de plagen in Openbaring zullen aan hem of haar worden toegevoegd.

Het is noodzakelijk om van de waarheid te getuigen. Het is het getuigenis van de herrezen Jezus Christus. Nu met alles wat er in de wereld gaande is, worden wij geconfronteerd met de tekenen die in Mattheüs 24:6-7 zijn gegeven, WETEN we dat de Komsten van Jezus spoedig zal plaatsvinden.
De genade van de HEER JEZUS zij met alle christenen en de heiligen in de Grote Verdrukking.