Openbaring 18 - Babylon zal nooit meer worden gevonden - Preek Wilfred

Dubai Babylon Gevallen

Openbaring 18 toont Gods laatste oordeel, de mensheid zegt dat zij God niet nodig heeft, ik ben rijk en machtig. In één klap neemt God hun rijkdom en macht af. En de wereld kijkt met verbazing toe. En de aarde weent, want ook zij hebben hun bron van inkomsten verloren en hun handelswaar verloren. De wereld is gebouwd op aardse zaken, machten en rijkdom. Hoe voorbijgaand zijn deze aardse dingen! Alleen wat de mens voor God bouwt, dat is onvergankelijk (1 Corinthians 3:10-15).
Babylon wordt ineens voor alle eeuwigheden volledig vernietigd. En met Babylon, en alles wat er voor staat, de mens met zijn zondige natuur, zijn weerstand tegen God, de satan, het beest, de boze engelen en de menselijke wil, en de menselijke opbouw van macht en rijkdom. Dat alles wordt vernietigd, want slechts Eén HEEFT de macht, namelijk God de Almachtig, Schepper van hemel en aarde.

Wat betekent dat Babylon een woonplaats van demonen is geworden?

Een andere engel dan de eerdere zeven engelen komt uit de hemel naar de aarde. En zijn licht is zo groot dat het de hele aarde verlicht met zijn pracht. Babylon wordt vernietigd en wordt een woonplaats van demonen, een verblijfplaats van onreine geesten. Geen mens kan er meer wonen. Alle naties deden handel met deze machtige stad, gevolgd door de goddelijke verering van het Beest, gevolgd door het maken van enorme winsten. Nu is alles weg, het is een ruïne geworden en een woonplaats voor demonen.
De engel geeft opdracht om snel deze stad uit te gaan, omdat de toorn van God zal plaatsvinden. Het Beest zei: IK BEN EEN KONINGIN, nooit zal ik een weduwe zijn, nooit zal ik rouw zien. Zichzelf als eeuwig en God beschouwen. Nu is haar onthuld dat ze onderworpen is aan de Almachtige God. De hele aarde ziet haar vernietiging en dat ENKEL ÉÉN heeft de macht, de Almachtige God, de Schepper.
In één dag, in één uur heeft God pest en hongersnood gezonden, de stad volledig met vuur verbrand en de hele aarde ziet haar brandende rook.
De hele aarde handelde met haar in fijn linnen, purper en scharlaken, goud, met juwelen en met parels. Vers 17 in één uur is het vergaan! En alle schippers en zeevaarders, zeelieden en al die handel met haar deden, staan van ver af toe te kijken. Dit betekent zoals eerder gezegd dat het een stad is die aan het water is gebouwd, met een haven.
Alle mensen wenen en rouwen. Niet omdat ze medelijden hebben met de stad, maar omdat zij hun koopwaar zijn kwijtgeraakt, al hun winsten.
Vers 21 Een andere machtige engel neemt een grote mijlmolen en gooit die in zee en de wateren vernietigen nog meer het grote Babylon. We weten van de vernietigende krachten van Tsunamis. En geen vreugde meer met harpers, minstrelen, fluiten en trompetten, en huwelijken zullen worden gevonden in Babylon.